อีเมล์ในการเข้าสู่ระบบ : 
 
รหัสผ่าน : 
 
   
 
ค้นหาหนังสือ
โควิด 19 การตอบสนองการคุ้มครองสังคมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้แต่ง : โรซาเลีย ชอร์ติน (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 500 บาท
ราคาพิเศษ : 450 บาท
ประชากรและสังคม 2566: หลากมิติในหนึ่งชั่วชีวิต

ผู้แต่ง : บรรณาธิการ: กาญจนา ตั้งชลทิิพย์์ จงจิตต์ ฤทธิรงค์ มนสิการ กาญจนะจิตรา ศุทธิดา ชวนวัน
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 320 บาท
Who Cares?: COVID-19 Social Protection Response in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Rosalia Sciortino
ภาษา : English
ราคาปกติ : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 550 บาท
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อารี จำปากลาย
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 450 บาท
ราคาพิเศษ : 370 บาท
ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท
ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

ผู้แต่ง : บุญเลิศ เลียวประไพ
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 60 บาท
Qualitative Methods For Population and Health Research

ผู้แต่ง : Bencha Yoddumnern-Attig
ภาษา : English
ราคาปกติ : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท
คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 159 บาท
ราคาพิเศษ : 60 บาท
ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 60 บาท
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย

ผู้แต่ง : เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท
 
 
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th