Books Stock
โควิด 19 การตอบสนองการคุ้มครองสังคมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โควิด 19 การตอบสนองการคุ้มครองสังคมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้แต่งหนังสือ : โรซาเลีย ชอร์ติโน
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR070   ราคาหนังสือ : 500 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 50 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 17 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2567   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 02 มกราคม 2567
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 02 มกราคม 2572
ที่เก็บหนังสือ : D2/3
สถานะ : จำหน่าย
สุขภาพคนไทย 2567: ความเครียด ภัยเงียบของสังคมไทย สุขภาพคนไทย 2567: ความเครียด ภัยเงียบของสังคมไทย
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์N601   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1010 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 844 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2567   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 พฤษภาคม 2567
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 พฤษภาคม 2572
ที่เก็บหนังสือ : CF00
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย 2566: คำสัญญาของไทยใน สุขภาพคนไทย 2566: คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP: Conference of Partics) กับการรับมือ โลกรวน
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N579   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 800 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 306 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2566   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 12 พฤษภาคม 2566
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 12 พฤษภาคม 2571
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
กระเป๋า 2566 กระเป๋า 2566
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : Bag66   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 26 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2566   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 14 มิถุนายน 2566
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 14 มิถุนายน 2571
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2566: หลากมิติในหนึ่งชั่วชีวิต ประชากรและสังคม 2566: หลากมิติในหนึ่งชั่วชีวิต
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N598   ราคาหนังสือ : 400 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 240 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 45 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2566   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 28 มิถุนายน 2566
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 28 มิถุนายน 2571
ที่เก็บหนังสือ : D7/2
สถานะ : จำหน่าย
WHO CARES? COVID-19 WHO CARES? COVID-19
ผู้แต่งหนังสือ : Rosalia Sciortino
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR068   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2566   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 07 กรกฎาคม 2566
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 07 กรกฎาคม 2571
ที่เก็บหนังสือ : C2/2
สถานะ : ฟรี
พวงมาลัยผ้าขาวม้า พวงมาลัยผ้าขาวม้า
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : cloth2566   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 50 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2566   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 กันยายน 2566
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 กันยายน 2571
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
Research brief โครงการศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 Research brief โครงการศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : B030   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 300 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 170 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2566   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 27 ตุลาคม 2566
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 27 ตุลาคม 2571
ที่เก็บหนังสือ : C1/3
สถานะ : ฟรี
สมุดช่วยใจคุณจำ 2567 สมุดช่วยใจคุณจำ 2567
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : P009   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 3000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 0 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2566   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 พฤศจิกายน 2566
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 พฤศจิกายน 2571
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42 ฉบับที่3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ประชากรและการพัฒนา ปีที่42 ฉบับที่3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4203   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 154 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 127 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 กุมภาพันธ์ 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 กุมภาพันธ์ 2570
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
50 Years IPSR 50 Years IPSR
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR065   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 328 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 เมษายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 เมษายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับที่4 (เมษายน-พฤษภาคม 2565) ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับที่4 (เมษายน-พฤษภาคม 2565)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4204   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 109 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 77 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 เมษายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 เมษายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย 2565: ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19 สุขภาพคนไทย 2565: ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N569   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1485 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 659 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 25 พฤษภาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 25 พฤษภาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับ5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2565 ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับ5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2565
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4205   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 150 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 73 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 07 มิถุนายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 07 มิถุนายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม
ผู้แต่งหนังสือ : บรรณาธิการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิร
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N570   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 6 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 มิถุนายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 มิถุนายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
Working and employment comditions in the agriculture sector in Thailand: A survey of migrants working on Thai sugarcane Working and employment comditions in the agriculture sector in Thailand: A survey of migrants working on Thai sugarcane
ผู้แต่งหนังสือ : Sudarat Musikawong, Aree Jampaklay, Nara Khamkhom, Reena Tadee, Adisorn Kerdmongkol, Leonard Buckles, Suwichai Khachasin, Anna Engblom
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR067   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 99 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 49 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2022
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 สิงหาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 สิงหาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : C3/2
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42:6 สิงหาคม-กันยายน 2565 ประชากรและการพัฒนา ปีที่42:6 สิงหาคม-กันยายน 2565
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4206   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 86 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 40 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 สิงหาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 สิงหาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
ปลูกฝังการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก ปลูกฝังการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ฺB026   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 135 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 5 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 ตุลาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 ตุลาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
ต้องเข้มงวดกวดขันโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค ต้องเข้มงวดกวดขันโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : B027   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 154 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 27 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 ตุลาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 ตุลาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางทางการศึกษาช่วงโควิด-19 เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางทางการศึกษาช่วงโควิด-19
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : B029   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 157 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 ตุลาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 ตุลาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
Page :   1  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th