งานทรัพยากรบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบ่งปันความรู้กับ HR

ประกันสังคม

สวัสดิการสถาบันฯ

Admin
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552 Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th