ระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ( IPSR )