คู่มือการใช้งาน | ฝากที่อยู่เพิ่มเติม

วิธีการใช้งาน

1.ใส่Username กับ Password เดียวกับระบบจองห้องประชุม

วิธีการสั่งปริ้น

2.เลือกหน่วยงานที่ต้องการถ้าต้องการ ถ้าต้องการทั้งหมดคลิ้ก Check all3.ถ้าต้องการแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็คลิ้กไปที่หน่วยงานย่อย ถ้าต้องการเพียงแค่จังหวัดเดียว ให้พิมพ์ในช่อง ค้นหาข้อมูล แล้วใส่ชื่อจังหวัดที่ต้องการลงไป ข้อมูลจะขึ้นแค่จังหวัดที่ค้นหา แล้วเลือกหน่วยงานที่ต้องการ

4. เมื่อเราเลือกหน่วยงานที่ต้องการสั่งปริ้นแล้ว ให้ทำการคลิ้กดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ แล้วคลิกขวาเพื่อสั่งพิมพ์ ควรใส่กระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดA4 เพื่อพร้อมติดหน้าซองจดหมาย

google maps karte einbinden

www.ipsr.mahidol.ac.th
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th