สถานที่จัดเก็บ ชั้นที่เก็บเอกสาร วัสดุ หรือครุภัณฑ์  
         
          ::  ชั้นใต้ดิน ห้องที่  1
0
 / 15 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
          ::  ชั้นใต้ดิน ห้องที่  2
300
 / 300 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
          ::  ชั้นใต้ดิน ห้องที่  3
195
 / 300 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
          :: ชั้น 1
0
 / 15 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
          :: ชั้น 2
27
 / 66 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
          :: ชั้น 4 ห้องที่ 1
0
 / 9 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
          :: ชั้น 4 ห้องที่ 2
8
 / 15 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
          :: ชั้น 5
129
 / 200 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
          :: ชั้น 6
18
 / 200 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  
                                                                  รวมทั้งหมด
677
 / 1120 กล่อง/ลักษณะนามอย่างอื่น  

.................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th