เลือกวัสดุและครุภัณฑ์ที่ต้องการแจ้งซ่อม
ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอทีออนไลน์
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ , Notebook , อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค , อุปกรณ์การพิมพ์ , Software / โปรแกรม , อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ระบบบริหารงานซ่อมงานอาคารและยานยนต์
ได้แก่
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 มีนาคม 2567
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th